fbpx

Tiedätkö, mitä hengität? Tänään käynnistyvässä kokeilussa seurataan altistumista ilmansaasteille – vapaaehtoisille osallistujille luvassa tärkeää tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta omaan terveyteen

15.3.2021 Tiedote

HELSINKI 15.3.2021 Tiedä mitä hengität -kokeilussa pääkaupunkiseudulla asuvat vapaaehtoiset seuraavat älypuhelinsovelluksen avulla, miten ilmansaasteille altistuminen vaikuttaa heidän vointiinsa. Tavoitteena on selvittää ilmanlaatutietojen hyödyntämisen  mahdollisuutta kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Vapaaehtoisten ilmoittautuminen kokeiluun aukeaa maanantaina 15.3.2021.

Kokeilun järjestävät Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja terveysteknologiayritys KAMU Health Oy. Se on osa UIA HOPE -hanketta, jossa kehitetään uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Tiedä mitä hengität -kokeilussa selvitetään, miten ilmanlaatutietojen seuraaminen ja tietoisuus altistumisesta erilaiselle ilmanlaadulle vaikuttaa kaupunkilaisten ymmärrykseen ilmanlaadun ja oman voinnin välisestä yhteydestä.

Ilmanlaatutietoja ja -altistusta sekä omaa vointia seurataan kokeilussa KAMUn älypuhelinsovelluksella. Sovellus sisältää paikallisen sää- ja ilmanlaatuennusteen, josta käyttäjä voi tarkastella eri ilmansaasteiden määrää alueella, jossa liikkuu. Päivän vointi kirjataan sovellukseen yksinkertaisella hymynaama-asteikolla. Lisäksi sovellus arvioi käyttäjän altistumista erilaiselle ilmanlaadulle hyperlokaalin ilmanlaatudatan ja käyttäjän sijaintitietojen perusteella.

– Tekoäly havainnoi, kuinka nopeasti käyttäjä liikkuu ja päättelee sen perusteella, onko hän esimerkiksi paikallaan sisätiloissa, liikkeellä kävellen tai polkupyörällä tai istumassa jossakin ajoneuvossa. Käyttäjä näkee sovelluksesta koosteen siitä, millä tavalla liikkuessaan hän on altistunut eri laatuiselle hengitysilmalle, selittää KAMUn perustaja ja tuotejohtaja Seppo Salorinne.

Ilmaston lämpeneminen tekee ilmanlaatuennusteista yhä tärkeämpää terveystietoa 

Ilmanlaadulla on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin: ilman epäpuhtaudet voivat pahentaa esimerkiksi kroonisten keuhkosairauksien oireita, ja niille altistuminen kasvattaa myös uusien sairauksien puhkeamisen todennäköisyyttä. Ilmaston lämpenemisen ja kaupungistumisen myötä saasteiden määrä ja siten myös niille altistuminen lisääntyy. Ilmanlaatuennusteet ovat siksi yhä tärkeämpää terveystietoa.

– Suomessa ilmansaasteita on moneen muuhun maahan verrattuna vähän, mutta meilläkin esimerkiksi katupöly aiheuttaa keväisin sairauspoissaoloja, kertoo KAMU Healthin tieteellinen neuvonantaja, kliinisen fysiologian erikoislääkäri Harri Lindholm. – Ilmanlaatutietojen seuraaminen on helppo tapa pitää huolta terveydestään. Niiden avulla voi harkita esimerkiksi ulkoiluhetkien ajoittamista sellaisiin hetkiin ja sellaisille reiteille, joissa ilmanlaatu on parempi. Pienhiukkasia suodattava kasvomaski taas auttaa paitsi torjumaan koronaviruksen kaltaisten tautien leviämistä, myös ilmanlaadun terveyshaittoja pahimpina päivinä.

Kokeilut tekevät ilmanlaatutiedon näkyväksi kaupunkilaisille

Vapaaehtoisten osallistujien rekrytointi Tiedä mitä hengität -kokeiluun alkaa maanantaina 15.3.2021. Mukaan voi tulla kuka tahansa pääkaupunkiseudulla asuva, jolla on käytössään älypuhelin. Ikärajoja ei ole, ja osallistuminen on täysin maksutonta. Vapaaehtoiselle kokeiluun osallistuminen tarjoaa arvokasta tietoa terveyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä. Kokeilu päättyy 15.5.2021 ja siihen voi liittyä koska tahansa kokeilun aikana. Tarkemmat tiedot kokeiluun osallistumisesta ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan kokeilun tapahtumasivulla Facebookissa.

– Kokeilussa kaupunkilaiset voivat helpolla tavalla osallistua ilmanlaadun seuraamiseen ja sen vaikutusten ymmärtämiseen oman terveyden kannalta. Sovelluksen avulla pystytään myös uudella ja kiinnostavalla tavalla tuomaan ilmanlaatutietoa näkyväksi kaupunkilaisille. Kaupunkilaisilta myös kerätään kokeilun lopuksi palautetta kokeilun toimivuudesta, kertoo Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Ville Nousiainen

Kokeilun taustalla on Forum Virium Helsingin järjestämä kilpailu, jossa haettiin yrityksiltä innovaatioita kokeiltavaksi aidossa ympäristössä.

– Tiedä mitä hengität on yksi neljästä 2021 valituista uusista kokeiluista, joiden tavoitteena on parantaa ilmanlaatutiedon ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä sekä etsiä uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa ilmanlaatuun liittyviä toimenpiteitä. KAMU Healthin kokeilu vastasi loistavalla tavalla innovaatiokilpailun haasteisiin ja odotammekin innolla kokeilun tuloksia ja vaikutuksia, Nousiainen sanoo.

Lisätiedot:

Seppo Salorinne, KAMU Health Oy
seppo@kamuhealth.com

Ville Nousiainen, Forum Virium Helsinki
ville.nousiainen@forumvirium.fi

KAMU Health kehittää digitaalisia palveluita hengityselinsairauksien omahoitoon. KAMU motivoi astmaatikkoja ennakoimaan vointiaan ja reagoimaan muutoksiin ajoissa sekä tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille parempaa dataa hoidon optimoimiseksi. KAMU-palvelut perustuvat uusimpaan tutkimustietoon ja täyttävät lääkinnällisille laitteille asetetut paikalliset vaatimukset. Lue lisää: www.kamuhealth.com