fbpx

Tutkittua: Ohjattu omahoito on avain astman hallintaan

Kroonisten keuhkosairauksien hoidossa pyritään hyvän hoitotasapainon ja sitä kautta mahdollisimman oireettoman arjen saavuttamiseen. Avainasemassa ovat potilaan omat toimet: oireiden ja keuhkojen tilan seuranta sekä lääkityksen käyttö terveydenhuollon ammattilaisten ohjeiden mukaisesti. Astman tai muun keuhkosairauden saaminen hyvään hoitotasapainoon paitsi parantaa potilaan elämänlaatua, myös pienentää sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. Ohjatun omahoidon hyödyt on todettu jo muun muassa Suomessa toteutetussa kansallisessa astmaohjelmassa, joka onnistui vähentämään astman haittoja sekä potilaille että kansantaloudelle. Mutta miten ohjattua omahoitoa kannattaa toteuttaa, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta?

The British Medical Journalin (BMJ) viime vuonna julkaisemassa meta-analyysissa tutkijat vertasivat toisiinsa erilaisia ohjatun omahoidon muotoja selvittääkseen, mitkä niistä ovat terveydenhuollon resurssien käytön sekä potilaiden elämänlaadun kannalta tehokkaimpia. Ohjattu omahoito (supported self-management) jaettiin kolmeen karkeaan malliin: minimaalisesti, säännöllisesti ja monialaisesti tuettuun omahoitoon. Lisäksi tarkasteltiin astman omatoimista seurantaa (self-monitoring).

Analyysinsa perusteella tutkijat suosittelevat ohjattua omahoitoa, jossa potilas saa yhteensä vähintään kaksi tuntia opastusta astman omahoitoon ja seurantaan. Monialaisesti tuettua omahoitoa, jossa potilasta tukevat lääketieteen eri erikoisalojen asiantuntijat, suositeltiin niille, joiden sairaus on erityisen vaikea. Omahoito-ohjelmat, jotka sisälsivät terveydenhuollon ammattilaisten tukea potilaalle vain minimaalisesti tai eivät lainkaan, eivät tutkimuksen mukaan olleet tehokkaita.

–Yhteydenpito astmaatikoiden ja heidän lääkäreidensä sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten välilllä (esimerkiksi etäyhteyden avulla) on paras tapa parantaa astmaatikoiden hyvinvointia. Se myös vähentää turhien sairaala- ja ensiapukäyntien määrää, kirjoittaa yksi tutkijoista, Alexander Hodkinson BMJ:n blogissa

KAMU Asthma mahdollistaa sekä kroonisen keuhkosairauden vaivattoman omahoidon seurannan kotioloissa että sujuvan tiedonkulun potilaan ja terveydenhuollon välillä. Kotikäyttöön suunnitellusta, kliinisen tason mobiilispirometrista sekä oireiden, lääkkeidenkäytön ja laukaisevien tekijöiden seurantaan suunnitellusta älypuhelinsovelluksesta koostuva palvelu tarjoaa aina luotettavaa ja ajantasaista tietoa potilaan keuhkojen tilasta. Potilas voi jakaa raportin mittaustuloksistaan ja muista tiedoistaan lääkärille tai hoitajalle sähköisesti, mikä helpottaa esimerkiksi etävastaanottojen järjestämistä. Lue lisää KAMUsta täältä.