fbpx


Verkkokaupan Sopimusehdot


Verkkokaupan Sopimusehdot

  1. Yleistä

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät KAMU Healthin (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) verkkokaupan (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta, maksua ja toimitusta koskevat ehdot. Ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

1.2 Palveluntarjoajan yhteystiedot: KAMU Health Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00100 Helsinki. Y-tunnus 2808786-5.

1.3 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja hintoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ja hinnat ovat nähtävissä Palveluntarjoajan kotisivulla.

2. Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

2.1 Toimitamme tilauksia seuraaviin maihin: Suomi. Mikäli toimitusaluetta on rajattu, ilmoitetaan rajaukset Palvelussa.

2.2 Kunkin tuotteen hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan maksusivulla. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset.

2.3 Tehty tilaus sitoo Asiakasta.

2.4 Tilatut ja varastossa olevat tuotteet toimitetaan noin viikon kuluessa tilauksesta, ellei Palvelussa tai sen maksusivulla toisin ilmoiteta.

2.5 Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Palveluntarjoajan asiakaspalvelu ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

3. Maksutavat

3.1 Asiakas maksaa tuotteen Palvelussa tilauksen yhteydessä maksupalveluntarjoajan, Checkout Finland:

  • verkkopankissa, verkkopankkitunnuksilla
  • luottokortilla
  • osamaksulla

3.2 Maksutapavaihtoehdot ilmoitetaan tarkemmin Palvelun maksusivulla. Maksu- ja toimitustapaan liittyvät mahdolliset lisäkulut, kuten toimituskulut ilmoitetaan Palvelun maksusivulla. Maksupalveluntarjoaja, vastaa kaikista eri maksutapavaihtoehtoihin liittyvistä lisätiedoista, kuten osamaksun kokonaiskulu- sekä korkotiedosta ja eri maksutapavaihtoehtoihin liittyvistä muista sopimusehdoista Asiakkaan ja maksutapalveluntarjoajan tai luoton myöntäjän välillä.

4. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

4.1 Asiakas ei voi peruuttaa tehtyä ja maksettua tilausta, mikäli tuote on jo toimitettu varastosta eteenpäin.

4.2 Toimitetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta, koska kyseessä on sinetöitynä toimitetusta tavarasta, jota ei voi terveys- tai hygieniasyistä tarjota uudelleen myytäväksi pakkauksen avaamisen jälkeen.

4.3 Tuotteen ostohetkeksi katsotaan päivä, jolloin tuotepaketti on lunastettu tai kuitin päivämäärä. Asiakkaan vastuulla on tarvittaessa osoittaa lunastuspäivä.

4.4 Palveluntarjoajan myöntämää kampanjaetua ei voi muuttaa rahaksi. Asiakkaan saamia etukoodeja ei palauteta rahana takaisin.

5. Virhevastuu

5.1 Palveluntarjoajalla on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymistään tuotteista. Tuotteen virhetilanteessa asiakkaan on aina otettava ensin KAMU Health Oy:n asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@kamuhealth.com. Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

5.2 Palveluntarjoaja voi vapautua virhevastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoutuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

5.3 Asiakkaan on ilmoitettava tuotteen virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

6. Muut ehdot

6.1 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

6.2 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.